Prejsť na: Predajňu

Posledná realizácia:

Zateplenie bytového domu Chabenecká 1 - 3, Banská Bystrica

Okt 2017

ukončené

Realizácie

Filter:

Fotogaléria

Revitalizácia bytového domu Banská Bystrica

Poľná 19 - 27,
Banská Bystrica

bytový dom v stavebnej sústave P 1.14 NKS
Investor: POĽNÁ 6412
Čas realizácie:
v realizácií

Práce v interiéri

 • maľby a nátery
 • dlažby na podestách, medzipodestách a vo vstupoch
 • zateplenie stropov vstupných chodieb

Práce v exteriéri

 • zábradlie na lodžiách
 • oprava špárovania
 • oprava a náter stien
 • oprava komína
 • oprava a náter stien kotolne
 • úprava okapového chodníka okolo bytového domu

Popis - realizované práce


Fotogaléria

Zateplenie bytového domu Slovenská Ľupča

Hronská 8
Slovenská Ľupča

bytový dom tradične murovaný
Investor: Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica
Čas realizácie:
v realizácií

 • zateplenie obvodového plášťa vrátane soklovej časti systémom POLYTEX-THERM
 • povrchová úprava - silikónová omietka ACTIN FIS-S, hrúbka 1,5 mm, roztieraná štruktúra - samočistiaca, zvýšená odolnosť voči riasam
 • zateplenie podkrovia
 • oprava okapového chodníka
 • oprava podesty pred vstupom a jej prestrešenie
 • zateplenie suterénu
 • rekonštrukcia bleskozvodu

Popis - realizované práce


Fotogaléria

Zateplenie bytového domu Limbová 13, 15, 17

Limbová 13, 15, 17,
Banská Bystrica

bytový dom v stavebnej sústave P 1.14 NKS
Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Limbová 6467/13 - 17
Čas realizácie:
v realizácií

 • zateplenie obvodového plášťa systémom weber.therm terranova - polystyrén NEO
 • povrchová úprava - silikónová omietka weber.pas TopDry, hrúbka 1,5 mm, roztieraná štruktúra - samočistiaca
 • sanácia lodžií - SCHLÜTER SYSTEMS
 • zateplenie stropov technického podlažia
 • výmena spoločných rozvodov elektroinštalácie
 • modernizácia interiérov
 • výmena okien a dverí na strojovni výťahov
 • výmena vchodových dverí
 • rekonštrukcia bleskozvodových zvodov

Popis - realizované práce