Prejsť na: Predajňu

Posledná realizácia:

Zateplenie bytového domu Banská Bystrica

Máj 2015

ukončené

Realizácie

Filter:

Fotogaléria

Zateplenie bytového domu Slovenská Ľupča

Hronská 8
Slovenská Ľupča

bytový dom tradične murovaný
Investor: Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica
Čas realizácie:
v realizácií

 • zateplenie obvodového plášťa vrátane soklovej časti systémom POLYTEX-THERM
 • povrchová úprava - silikónová omietka ACTIN FIS-S, hrúbka 1,5 mm, roztieraná štruktúra - samočistiaca, zvýšená odolnosť voči riasam
 • zateplenie podkrovia
 • oprava okapového chodníka
 • oprava podesty pred vstupom a jej prestrešenie
 • zateplenie suterénu
 • rekonštrukcia bleskozvodu

Popis - realizované práce


Fotogaléria

Zateplenie bytového domu Limbová 13, 15, 17

Limbová 13, 15, 17,
Banská Bystrica

bytový dom v stavebnej sústave P 1.14 NKS
Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Limbová 6467/13 - 17
Čas realizácie:
v realizácií

 • zateplenie obvodového plášťa systémom weber.therm terranova - polystyrén NEO
 • povrchová úprava - silikónová omietka weber.pas TopDry, hrúbka 1,5 mm, roztieraná štruktúra - samočistiaca
 • sanácia lodžií - SCHLÜTER SYSTEMS
 • zateplenie stropov technického podlažia
 • výmena spoločných rozvodov elektroinštalácie
 • modernizácia interiérov
 • výmena okien a dverí na strojovni výťahov
 • výmena vchodových dverí
 • rekonštrukcia bleskozvodových zvodov

Popis - realizované práce


Fotogaléria

Úprava schodiskovej steny

Mládežnícka 2
Banská Bystrica

bytový dom v stavebnej sústave MS-5
Investor: Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica
Čas realizácie:
ukončené

 • vyrezanie okenných otvorov zo železobetónu
 • povrchová úprava - silikónová omietka ACTIN FIS-S, hrúbka 1,5mm, roztieraná štruktúra - samočistiaca, zvýšená odolnosť voči riasam
 • dodávka a montáž plastových okien

Popis - realizované práce